+48 22 763 88 50  
gazmedia@gazmedia.pl

Piłsudskiego 4
05-200 Wołomin

Projektowanie i wykonawstwo instalacji oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Projektowanie sieci ciepłowniczych

 

  • Projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Projektowanie węzłów i sieci ciepłowniczych